ბოლო სიახლეები » ახალი საინფორმაციო პორტალი

მთავარი |  სიახლის დამატება |  საინტერესო რჩევები |  თხოვნები |  დავამატოთ რჩეულში |  გავხადოთ მთავარი | სტუდენტებს |  HTML

გირჩევთ

შესვლა

საიტზე ძებნა

 

მთვლელი

 

პოპულარული


IP მისამართები
IP მისამართები

ქსელის არსი და უპირატესობა.

ინტერნეტში ჩართულ თითოეულ კომპიუტერს უნიკალური მისამართი (IP address) ენიჭება. IP მისამართი წერტილებით გამოყოფილი ოთხი რიცხვისგან  შედგება. თითოეული რიცხვის დიაპაზონია 0-255. მაგალითად: 217.72.130.138. გარდა IP მისამართისა,კომპიუტერის ინტერნეტის ქსელში ჩასართავად მას უნდა მიენიჭოს სხვა TCP/IP პარამეტრები. კერძოდ: Subnet mask, Default gateway, DNS server. Subnet mask (ქსელის ნიღაბი)- განსაზღვრავს, თუ რა ზომისაა ლოკალური ქსელი, რომელშიც ჩართულია მოცემული კომპიუტერი.

 

კატეგორია: გაკვეთილები » ქსელები 27 იანვარი 2015 ვრცლად


მონაცემთა გადაცემა და მართვა
მონაცემთა გადაცემა  და  მართვა

მონაცემთა გადაცემა და მართვა

კატეგორია: გაკვეთილები » ინტერნეტი 27 იანვარი 2015 ვრცლად


კლიენტ-სერვერ მოდელების აღწერა
კლიენტ-სერვერ მოდელების აღწერა

კლიენტ/სერვერ მოდელების აღწერა

კლიენტი/სერვერის ტიპის ქსელში ყველა ძირითადი რესურსი განთავსებულია ერთ კომპიუტერზე, რომელსაც სერვერი ეწოდება. კლიენტი/სერვერის ტიპის ქსელები ბევრად უფრო დაცულია, მოხერხებულია ადმინისტრირების თვალსაზრისით და მძლავრია, ვიდრე ერთრანგოვანი ქსელი.

კატეგორია: გაკვეთილები » ინტერნეტი 27 იანვარი 2015 ვრცლად


გლობალური ქსელი WAN
გლობალური ქსელი WAN

გლობალური ქსელი WAN

დღეისათვის შესაძლებელია დავაკავშიროთ მომხმარებლები სხვადასხვა ქალაქებიდან და სახელმწიფოებიდან. გეოგრაფიული საზღვრები ფართოვდება და ლოკალური გამოთვლითი ქსელები გადაიზარდა გლობალურ გამოთვლით ქსელებში (WAN), სადაც კომპიუტერების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს ათიდან რამდენიმე ათასამდე.

კატეგორია: გაკვეთილები » ქსელები 17 იანვარი 2015 ვრცლად


ლოკალური ქსელი LAN
ლოკალური ქსელი LAN

ლოკალური ქსელი LAN

როდესაც ერთმანეთთან შეერთებული კომპიუტერები განლაგებული არიან ერთმანეთის ახლოს (ერთ ოთახში, ერთ შენობაში), მაშინ მათ გაერთიანებას ლოკალურ ქსელებს (LAN – Local Area Network) უწოდებენ.

კატეგორია: გაკვეთილები » ქსელები 17 იანვარი 2015 ვრცლად


ქსელი და მისი კონცეფცია
ქსელი და მისი კონცეფცია

ქსელი და მისი კონცეფცია

თუ კი მომხმარებელმა დააკავშირა თავისი კომპიუტერი სხვა კომპიუტერთან, მას შეუძლია იმუშაოს მის მონაცემებთან და პროგრამებთან. გადაბმული (ერთმანეთთან დაკავშირებული) კომპიუტერების ჯგუფს და სხვა მოწყობილობებს ეწოდება ქსელი.

 

კატეგორია: გაკვეთილები » ქსელები 17 იანვარი 2015 ვრცლად


ქსელის ტიპები
ქსელის ტიპები

ქსელები და ტელეკომუნიკაციის საშუალებები ინტერნეტი

კომპიუტერული ქსელი არის კომპიუტერების, მათ შორის დამაკავშირებელი ხაზებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ერთობლიობა, რომელიც უზრუმველყოფს ინფორმაციის გადაცემას.

კატეგორია: გაკვეთილები » ქსელები 17 იანვარი 2015 ვრცლად


გარე მეხსიერება,ინფორმაციის მატარებლები
გარე მეხსიერება,ინფორმაციის მატარებლები

თვითოეულ ჩვენგანს შეუქმნია რაიმე ინფორმაცია, რომელიც შეგვინახია კომპიუტერში შემდგომი გამოყენებისთვის, ეს შეიძლება ყოფილიყო რაიმე დოკუმენტი, ნახატი, ვიდეო ფაილი და ა.შ. ანუ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ყოფილა ისეთი შემთხვევაც როცა ამ იმფორმაციის სხვა კომპიუტერში გადატანა ყოფილა აუცილებელი, მისი გაკეთება რამოდენიმე ვარიანტითაა შესაძლებელი...

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 1 დეკემბერი 2014 ვრცლად


ტეგი body
ტეგი body
ტეგი <body> გამოიყენება ვებ-გვერდის კონტენტის (შიგთავსის) შესანახად, რომელიც აისახება ბრაუზერში, ე.ი. ის ინფორმაცია რომლეიც გვინდა გამოვიტანოთ საიტზე უნდა მოვათავსოთ <body> კონტეინერში. ამ ინფორმაციას კი მიეკუთვნება ტექსტი, სურათი, ტეგი, javascript და ა.შ.
კატეგორია: » HTML 6 ნოემბერი 2014 ვრცლად


ტეგი P
ტეგი P

ვებ-გვერდზე სტატიების განთავსებისას სასურველია რომ აბზაცები ცალკე იყოს გამოყოფილი, რათა გაცილებით ადვილად აღსაქმელი გახდეს თვალისთვის და წაკითხვაც გაუადვილდეს მომხმარებელს. აბზაცების ლამაზად გამოყოფაზე პასუხს აგებს ტეგი <p>, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს დახურვას  ...</p>, რომ კოდს მივუთითოთ სად მთავრდება აბზაცი და შემდგომი სტატია ახალი აბზაციდან დაიყწება.

კატეგორია: » HTML 4 ნოემბერი 2014 ვრცლად


ტეგები b , i , u , s , tt .
ტეგები b , i , u , s , tt .

ვებ-გვერდზე ინფორმაციის დამატებისას ხშირად ვაწყდებიტ ისეთ სიტუაციას, როცა საჭიროა ტექსტის გაფორმება, მაგალითად: გამუქება, გადახრა, ხაზგასმა და ა.შ.

ამისთვის გამოიყენება შემდეგი ტეგები:

კატეგორია: » HTML 3 ნოემბერი 2014 ვრცლად


HTML-ის სტრუქტურა
HTML-ის სტრუქტურა

ნებისმიერი საიტი შედგება როგორც უკვე ავღნიშნეთ ტეგებისაგან, რომლებიც საიტზე არსებულ ინფორმაციას უცვლიან სტილებს, გაფორმებას, ზომებს, მდებარეობას და ა.შ. ამ ტეგებიდან ზოგი მოთავსებულია გვერდის "თავში" ზოგი კი "ტანში"

კატეგორია: » HTML 3 ნოემბერი 2014 ვრცლად


HTML შესავალი
HTML შესავალი

იმისათვის, რომ თავად შექმნათ web – გვერდები, საჭიროა HTML (Hypertext Markup Language)-ის შესწავლა.

 

პირველ რიში შევქმნათ რაიმე საქაღალდე, სადაც სამომავლოდ შევინახავთ ჩვენს მიერ შექმნილ ვებ-გვერდს, ნიმუშად საქაღალდეს დავარქვათ სახელი Site, ამ საქაღალდეში შევქმნათ ახალი ტექსტური დოკუმენტი ( New ->  Text Document ), გავხსვათ და მასში ავკრიბოთ შემდეგი კოდი:

კატეგორია: » HTML 31 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


კვების ბლოკი
კვების ბლოკი

კომპიუტერის კვების ბლოკის დანიშნულებაა ელექტრო ენერგიის უწყვეტი მიწოდება სისტემურ ბლოკზე. დენის ბლოკის მწყობრიდან გამოსვლისას წყდება ელექრო ენერგიის მიწოდება სისტემურ ბლოკზე და კომპიუტერი აღარ ირთვება. არასწოროად მომუშავე დენის ბლოკმა შეიძლება გამოიწვიოს სხვა და სხვა შეცდომები (კომპიუტერი ჭედავს, ოპერაციული სისტემისა და პროგრამების შეცდომები. ერთი სიტყვით სისტემის არასტაბილური მუშაობა) . აი რამოდენიმე ვარიანტი დენის ბლოკისა.

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 21 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


დისკ წამკითხველები
დისკ წამკითხველები

ყველასათვის ცნობილი CD (Compact Disk) დისკები მოსახლეობაში საკმაოდ გავრცელებულია და ბევრგან შეხვდებით, კერძოდ მას იყენებენ რაიმე ინფორმაციის ჩასაწერად და გადასატანად სხვა ადგილას, ან სულაც შესანახად, ანუ სარეზერვოდ. უმეტეს შემთხვევაში მასზე გვინახავს საინსტალაციო პაკეტები (როგორიცაა Windows და სხვა პროგრამული უზრუნველყოფისთვის), ასევე თამაშები, ფილმები და უამრავი რამ, რაც კი ციფრუნ ინფორმაციას ეხება.

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 21 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


უკან დაბრუნება << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 >> შემდეგი ფურცელი

პროგრამები |  შაბლონები |  სკრიპტები |  ფილმები |  მუსიკა |  შპალერი |  იუმორი |  წიგნები |  თამაშები |  სხვა |