ბოლო სიახლეები » ახალი საინფორმაციო პორტალი

მთავარი |  სიახლის დამატება |  საინტერესო რჩევები |  თხოვნები |  დავამატოთ რჩეულში |  გავხადოთ მთავარი | სტუდენტებს |  HTML

გირჩევთ

შესვლა

საიტზე ძებნა

 

მთვლელი

 


გარე მეხსიერება, ინფორმაციის მატარებლები
გარე მეხსიერება, ინფორმაციის მატარებლები

თვითოეულ ჩვენგანს შეუქმნია რაიმე ინფორმაცია, რომელიც შეგვინახია კომპიუტერში შემდგომი გამოყენებისთვის, ეს შეიძლება ყოფილიყო რაიმე დოკუმენტი, ნახატი, ვიდეო ფაილი და ა.შ. ანუ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ყოფილა ისეთი შემთხვევაც როცა ამ იმფორმაციის სხვა კომპიუტერში გადატანა ყოფილა აუცილებელი, მისი გაკეთება რამოდენიმე ვარიანტითაა შესაძლებელი...

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 1 დეკემბერი 2014 ვრცლად


ტეგი body
ტეგი body
ტეგი <body> გამოიყენება ვებ-გვერდის კონტენტის (შიგთავსის) შესანახად, რომელიც აისახება ბრაუზერში, ე.ი. ის ინფორმაცია რომლეიც გვინდა გამოვიტანოთ საიტზე უნდა მოვათავსოთ <body> კონტეინერში. ამ ინფორმაციას კი მიეკუთვნება ტექსტი, სურათი, ტეგი, javascript და ა.შ.
კატეგორია: » HTML 6 ნოემბერი 2014 ვრცლად


ტეგი P
ტეგი P

ვებ-გვერდზე სტატიების განთავსებისას სასურველია რომ აბზაცები ცალკე იყოს გამოყოფილი, რათა გაცილებით ადვილად აღსაქმელი გახდეს თვალისთვის და წაკითხვაც გაუადვილდეს მომხმარებელს. აბზაცების ლამაზად გამოყოფაზე პასუხს აგებს ტეგი <p>, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს დახურვას  ...</p>, რომ კოდს მივუთითოთ სად მთავრდება აბზაცი და შემდგომი სტატია ახალი აბზაციდან დაიყწება.

კატეგორია: » HTML 4 ნოემბერი 2014 ვრცლად


ტეგები b , i , u , s , tt .
ტეგები b , i , u , s , tt .

ვებ-გვერდზე ინფორმაციის დამატებისას ხშირად ვაწყდებიტ ისეთ სიტუაციას, როცა საჭიროა ტექსტის გაფორმება, მაგალითად: გამუქება, გადახრა, ხაზგასმა და ა.შ.

ამისთვის გამოიყენება შემდეგი ტეგები:

კატეგორია: » HTML 3 ნოემბერი 2014 ვრცლად


HTML-ის სტრუქტურა
HTML-ის სტრუქტურა

ნებისმიერი საიტი შედგება როგორც უკვე ავღნიშნეთ ტეგებისაგან, რომლებიც საიტზე არსებულ ინფორმაციას უცვლიან სტილებს, გაფორმებას, ზომებს, მდებარეობას და ა.შ. ამ ტეგებიდან ზოგი მოთავსებულია გვერდის "თავში" ზოგი კი "ტანში"

კატეგორია: » HTML 3 ნოემბერი 2014 ვრცლად


HTML შესავალი
HTML შესავალი

იმისათვის, რომ თავად შექმნათ web – გვერდები, საჭიროა HTML (Hypertext Markup Language)-ის შესწავლა.

 

პირველ რიში შევქმნათ რაიმე საქაღალდე, სადაც სამომავლოდ შევინახავთ ჩვენს მიერ შექმნილ ვებ-გვერდს, ნიმუშად საქაღალდეს დავარქვათ სახელი Site, ამ საქაღალდეში შევქმნათ ახალი ტექსტური დოკუმენტი ( New ->  Text Document ), გავხსვათ და მასში ავკრიბოთ შემდეგი კოდი:

კატეგორია: » HTML 31 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


კვების ბლოკი
კვების ბლოკი

კომპიუტერის კვების ბლოკის დანიშნულებაა ელექტრო ენერგიის უწყვეტი მიწოდება სისტემურ ბლოკზე. დენის ბლოკის მწყობრიდან გამოსვლისას წყდება ელექრო ენერგიის მიწოდება სისტემურ ბლოკზე და კომპიუტერი აღარ ირთვება. არასწოროად მომუშავე დენის ბლოკმა შეიძლება გამოიწვიოს სხვა და სხვა შეცდომები (კომპიუტერი ჭედავს, ოპერაციული სისტემისა და პროგრამების შეცდომები. ერთი სიტყვით სისტემის არასტაბილური მუშაობა) . აი რამოდენიმე ვარიანტი დენის ბლოკისა.

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 21 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


დისკ წამკითხველები
დისკ წამკითხველები

ყველასათვის ცნობილი CD (Compact Disk) დისკები მოსახლეობაში საკმაოდ გავრცელებულია და ბევრგან შეხვდებით, კერძოდ მას იყენებენ რაიმე ინფორმაციის ჩასაწერად და გადასატანად სხვა ადგილას, ან სულაც შესანახად, ანუ სარეზერვოდ. უმეტეს შემთხვევაში მასზე გვინახავს საინსტალაციო პაკეტები (როგორიცაა Windows და სხვა პროგრამული უზრუნველყოფისთვის), ასევე თამაშები, ფილმები და უამრავი რამ, რაც კი ციფრუნ ინფორმაციას ეხება.

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 21 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


ვიდეო კარტა (გრაფიკული ადაპტერი)
ვიდეო კარტა (გრაფიკული ადაპტერი)

ვიდეო კარტა (გრაფიკული ადაპტერი) – მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის გრაფიკულ გამოსახულებას ეკრანზე გამოსაყვანად ,რომელიც ინახება კომპიუტერის მეხსიერებაში. ერთი სიტყვით, მას გამოყავს გამოსახულება თქვენი მონიტორის ეკრანზე. და რაც უფრო კარგი ხარისხისაა ვიდეო კარტა მით უფრო ჩქარი და ხარისხიანი გამოსახულება იქნება ეკრანზე .

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 19 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


ოპერატიული მეხსიერება (RAM – Random Access Memory)
ოპერატიული მეხსიერება (RAM – Random Access Memory)

ოპერატიული მეხსიერება (RAM – Random Access Memory) ინფორმაციის დროებითი საცავია. მასში ის აქტიური მონაცემები და პროგრამები იწერება, რომლებიც პროცესორის მიერ მუშავდება. კომპიუტერის გამორთვის ან გადატვირთვის შემდეგ ოპერატიული მეხსიერება მთლიანად სუფთავდება ე.ი. მასში არსებული მონაცემები მთლიანად იშლება, რაც მის უარყოფით მხარეს წარმოადგენს.

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 19 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


მუდმივი მეხსიერება ანუ ვინჩესტერი (HDD – Hard Disk Drive)
მუდმივი მეხსიერება ანუ ვინჩესტერი (HDD – Hard Disk Drive)

მეხსიერების დანიშნულებაა პერსონალურ კომპიუტერში გამოყენებული პროგრამების, მონაცემების და მიღებული შედეგების შენახვა.

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 19 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


ჩიპსეტი - კონტროლიორი
ჩიპსეტი - კონტროლიორი

ეს არის ჩიპსეტების კრებული ან მიკროსქემა, რომელიც ასახავს პროცესორისთვის ინტერფეისს და პერიფერიულ ფუნქციებს. ეს ჩიპების კრებული, როგორც წესი არის მიკროსქემა, რომელიც უზრუნველყოფს ინტერფეისს მეხსიერების გაფართოების სლოტების და ინტეგრირებულ პერიფერიას შორის, კარნახობს დედაპლატას თუ როგორ ”ესაუბროს” პერიფერიულ აპარატულ ნაწილს. მწარმოებელი ანიჭებს ჩიპსეტს.

 

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 19 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


პროცესორი – (CPU – Central Processing Unit)
პროცესორი – (CPU – Central Processing Unit)

პროცესორი – (CPU – Central Processing Unit) ეს არის მიკროსქემა, რომელიც პერსონალური კომპიუტერის უმთავრეს ნაწილს წარმოადგენს, მართავს მის მუშაობას და აწარმოებს ყველა სახის გამოთვლით ოპერაციებს,ანუ ხდება ინფორმაციის გადამუშავება. კომპიუტერის სწრაფქმედება და წარმადობა დიდადაა დამოკიდებული პროცესორის მახასიათებლებზე.

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 17 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


სტუდენტებს
სტუდენტებს
აქ მოყვანილია ყველა ის თემატიკა რისი ცოდნაც სავალდებულოა ყველა სტუდენტისთვის. ( თვითონ იციან ვისაც ეხება ;-) სხვები ტვინს ნუ გაიჭყლეტთ )
კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 17 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


პერიფერიული მოწყობილობები
პერიფერიული მოწყობილობები

პერიფერიული მოწყობილობები:

პერიფერიულ მოწყობილობებს შორის ყველაზე ხშირად მომხმარებელი იყენებს: საბეჭდ მოწყობილობას ანუ პრინტერს, სკანერს, ვებ კამერასა.

კატეგორია: გაკვეთილები » აპარატურული ნაწილი 16 ოქტომბერი 2014 ვრცლად


უკან დაბრუნება << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 >> შემდეგი ფურცელი

პროგრამები |  შაბლონები |  სკრიპტები |  ფილმები |  მუსიკა |  შპალერი |  იუმორი |  წიგნები |  თამაშები |  სხვა |